An chéad véarsa (V1)

Véarsa a haon (1)

Ag léamh go mall (Reading slowly)

Ag léamh go nádúrtha (reading naturally)

Ag canadh (singing)

Complete and Continue